Началото положихме на 23 август 1990 г. Първите стъпки направихме с две офсетови машини и персонал семейството.За тези 20 години печатница "Жажда" израсна чувствително във всяко едно отношение. Личният състав е от високо квалифицирани специалисти с трудов стаж по специалността над 15 години. Това им позволява с лекота да се справят със съвременните полиграфически технологии и оборудване. Разполагаме със собствена производствена сграда, с разгъната площ над 700 кв. метра, офсетови цветни машини, цветоотделяща машина 70/100 и друго спомагателно оборудване нужно ни да имаме напълно затворен цикъл на производство - от идеята и предпечата до готовия продукт.

Не случайно всичките 9 вестника от област Сливен се печатат при нас.Работим с клиенти от цялата страна и чужбина, като Турция, Гърция, Швейцария, Англия, Франция, Молдова, Унгария. Печатница "Жажда" е утвърден и авторитетен партньор на над 100 фирми и частни лица, било то от хранително вкусовата промишленост, здравеопазването, туристическия бизнес и всички сфери на стопанския и културен живот.Другата основна дейност на фирмата е ИЗДАТЕЛСКАТА. Месечно от ИК "Жажда" излизат от печат по пет-шест заглавия на книги, учебници, в това число и на автори от чужбина. От 1995 г. издаваме списание "Жажда" за литература и изкуство, което се разпространява в цялата страна и чужбина. За целта имаме кореспонденти за Франция, Испания, Португалия, Турция, Румъния, Молдова.
През една година издателството дава национални награди за дебют на поезия на името на "Дамян Дамянов", а на три години присъжда голямото си отличие - статуетка и материална награда на автор, с най-добро произведение издадено от Издателска къща "Жажда" за този период. Фирмата е получавала неведнъж отличия за благотворителност,а стопанинът е номиниран за отличието "Благодетел на годината" за 2009.

Периодично обновяваме техническото оборудване, производствените технологии и разширяваме
полиграфическите знания и квалификацията на персонала. По този начин печатница "Жажда"
полага грижи да удовлетворява все по нарастващите изисквания на клиентите си
по отношение на качество, бързина и лоялност.