НАШИ  КЛИЕНТИ  СА:

 

ЕТИКЕТИ:

 

- “Тонич” ЕООД - Сливен

- “Панония Инвест” ООД - Сливен

- “Агропродукт” ООД - Сливен

- “Карнобатплод” АД - Карнобат

- “Дечеви” ЕООД - Сливен

 

РЕКЛАМНИ КАТАЛОЗИ И БРОШУРИ:

 

- РИОКОЗ - Сливен

- MG COMPUTERS - Сливен

- “Глобус ЕС” - ООД - Сливен

- РБ “Сава Доброплодни” - Сливен

 

РЕКЛАМНИ АГЕНЦИИ:

 

- “Кадизайн” - Сливен

- “Пиксел” - Бургас

- “Арт Мит” - Сливен

 

ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ:

 

- в-к “Сливенско дело”

- в-к “Сливенски новини”

- в-к “Сливен днес и утре”

- в-к “Православен християнин”

- в-к “Твърдишки глас”

- в-к “Сливен”

- сп. “Жажда”

- сп. “ЛИК”

 

АКЦИДЕНЦИЯ: (фактури, формуляри и визитки)

 

- “Риба-комерс” ООД - Бургас

- “Балкани-ЛК” ЕООД - Бургас

- “Агрошанс комерс” ЕООД - Карнобат